Rabu, 23 November 2011

Inspirasi Darimu Buya (Hamka)


“Jika seseorang sudah mencapai pada tahap membaca yang tinggi, maka ia akan terpanggil untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang didapatinya dalam bentuk tulisan"  
(Hamka)
Posting Komentar